نسخه چاپي خبر

 ارسال به دوستان

 


خرج سازمان گردشگري، 16 برابر دخل

 


 


۳ مرداد ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۲:۵۲

تعداد بازديد : 1676

كد خبر : ۲۶۷۸۲

 

بر اساس اطلاعات مندرج در كتاب بودجه سال 1384 ميزان درآمدهاي سازمان تربيت بدني صفر و هزينه‌هاي اين دستگاه معادل 87 ميليارد و 248 ميليون تومان برآورد شده است.

به گزارش فارس، نهاد رياست جمهوري در سال 84 بيش از 65 ميليارد تومان درآمد و بيش از 228 ميليارد تومان هزينه خواهد داشت.
ميزان هزينه‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام شش ميليارد و 630 ميليون تومان و شوراي نگهبان نيز 15 ميليارد و 743 ميليون تومان اعلام شده است.

بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي در سال 84 معادل 18 ميليارد و 750 ميليون تومان درآمد و 74 ميليارد و 507 ميليون تومان هزينه خواهد داشت.
درآمدهاي وزارت اطلاعات 100 ميليون تومان و هزينه‌هاي اين وزارتخانه 256 ميليارد تومان مي‌باشد.

بر اساس بودجه مصوب سال 1384 درآمدهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اين سال پنج ميليارد و 430 ميليون تومان و هزينه‌هاي اين سازمان 336 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال 84 معادل 75 ميليارد و 638 ميليون تومان درآمد و 967 ميليارد و 925 ميليون تومان هزينه خواهد داشت.

براي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز 10 ميليارد تومان درآمد و در مقابل 161 ميليارد و 850 ميليون تومان هزينه در نظر گرفته شده است.

 

  

نظرات و پيشنهادات‌:

آدرس پست الکترونيکي :