بسم الله الرحمن الرحیم

اعدام دو مُلای مخالف در سیستان و بلوچستان توسط نظام ولایت مطلقه

بنابر اخبار مــؤکد از  منـــابع خبــری منطقۀ سیستان و بلوچستان دو مَــولَوی اهل سنت آن منطقه به نام های عبد القــدوس ملازهی و یـــوسف سهرابی روز چهار شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۸۷ که قبلا در یک دادگاه غیر علنی و تماما استبدادی متهم به برهم زدن امنیت استبداد و همکاری با مخالفین شده بودند، از طرف نظام ولایت مطلقه اعدام شده اند. سازمان موحدین آزادیخواه ایران این جنایت جدید نظام استبدادی ولایت مطلقه را در حق فرزندان مظلومترین مناطق ایران، که در ابعاد مختلف مذهبی و قومی و اقتصادی و سیاسی مورد ظلم و ستم و اهانت این نظام استبدادی واقع شده اند، شدیدا محکوم می نماید، و از مردم ایران و از اقوام و پیروان مذاهب و مسالک مختلف میخواهد که بیش از این نظام استبدادی ولایت مطلقه را تحمل نکنند و بیش از این شاهد اعدام فرزندانشان و ویرانی ایران و پراکندگی مردمان آن نشوند، و جهت کنار زدن این نظام استبدادی و برقراری نظامی آزاد و مردمسالار و کثرت گرا بپا خیزند و سرنوشت خود را بدست گیرند. طبعا این اولین بار نیست که نظام ولایت مطلقه مرتکب چنین جنایاتی میشود، همچنانکه این تنها مردم مظلوم بلوچ نیست که فرزندانش، که از دست استبــداد و سرکوبگری به تنگ آمده اند، زیر تیغ جلادان ولایت مطلقه قرار می گیرند، بلکه این شغل استبدادیان است و در سراسر ایران و در همۀ مناطق و در رابطه با همۀ اقــوام و مذاهب و مسالک، این جنایات را مــرتکب می شوند، الا اینکـه استبدادیان در برابر مردمانی متفرق و سرکــوب شده ای قــرار گرفته اند، و هر یکی را بدون دیگری سرکوب و خفه می سازد. اما الحق نباید بیش از این به استبدادیان مجال و فرصت جنایتکاری داد و بلکه باید به آنها اثبات نمود که مردم و اقوام و پیروان مذاهب مختلف جرئت و توانایی دفاع از حقوق خود را دارند.

ســـــازمان مـــــوحدین آزادیخـــواه ایـــران

۵ ربیع الثاني ۱۴۲۹ ۲۳ فروردین ۱۳۸۷