مجموعه نوارها و مباحث رهبر سماء

بحثِ: سازشکاری و سازشکار - از رهبری سماء:
تاریخ ایراد: ۱۸ شوّال ۱۴۱۴ ۱۱ فروردین ۱۳۷۳ 
تاریخ انتشار: ۵ صفر ۱۴۴۱ - ۱۱ مهر ۱۳۹۸
   

اساس آزادى و استقلال و راه عبور از وضع استبدادی
تاریخ ایـراد: ۳۰ جمادی الأول ۱۴۲۷ - ۵ تیر ۱۳۸۵

شرح و تبیین سورۀ حجرات (۱)
کردی - تاریخ ایراد: ۹ جمادی الثاني ۱۴۲۵ - ۵ مرداد ۱۳۸۳

شرح و تبیین سورۀ حجرات (۲)
کردی - تاریخ ایراد: ۹ جمادی الثاني ۱۴۲۵ - ۵ مرداد ۱۳۸۳

شرح و تبیین سورۀ حجرات (۳)
کردی - تاریخ ایراد: ۹ جمادی الثاني ۱۴۲۵ - ۵ مرداد ۱۳۸۳

ارائه مُجدّد اسلامیت و فرد و جامعۀ نوین اسلامی:
 
۱- اسلامیتِ راهگشا و معنای ایمــان و اســـلام
کردی - تاریخ ایراد: ۱ شوال ۱۴۲۳ - ۱۵ آذر ۱۳۸۱
 
۲- اصولِ: اسلام، انسان مسلم، و جامعۀ اسلامی
کردی - تاریخ ایراد: ۱ شوال ۱۴۲۳ - ۱۵ آذر ۱۳۸۱
 
۳- ضرورت شناخت قرآن و امکان اصلاح مسلمین
کردی - تاریخ ایراد: ۱ شوال ۱۴۲۳ - ۱۵ آذر ۱۳۸۱
 
۴- روش انتقادی سماء و فراگیری رسالت اسلامی
کردی - تاریخ ایراد: ۲ شوال ۱۴۲۳ - ۱۶ آذر ۱۳۸۱
 
۵- زندگی فراگیر اسلامی و ضرورت سازماندهی
کردی - تاریخ ایراد: ۲ شوال ۱۴۲۳ - ۱۶ آذر ۱۳۸۱
 
۶- غفلت و استبـــداد، مــــادر مشاکل مسلمین
کردی - تاریخ ایراد: ۲ شوال ۱۴۲۳ - ۱۶ آذر ۱۳۸۱  

به مناسبت اعلام موجودیت: مصاحبۀ رحیم الله یوسف زی
۱۵ شعبان ۱۴۱۵ - ۲۶ دی ۱۳۷۳ 

اعلام موجودیت سماء (مواضع فکری - سیاسی، و روش مبارزه)
تاریخ ایراد: ۴ رجب ۱۴۱۵ - ۱۵ آذر ۱۳۷۳ 

وحدت آزادی و سازمان (خودمِحوری و خدامِحوری)
تاریخ ایراد: ۸ شوال ۱۴۱۴ - ۲۸ فروردین ۱۳۷۳

رابطۀ ایمان و عمل (عوامل و موانع تبدیل ایمان به عمل)
تاریخ ایراد: ۲۹ شعبان ۱۴۱۴ - ۲۲ بهمن ۱۳۷۲

دل بستگی و دل گسستگی
تاریخ ایراد: ۲۴ صفر ۱۴۱۴ - ۲۲ مرداد ۱۳۷۲

توحید و استقلال: استقلال چگونه و با چه کسانی بدست می آید؟
۱۴۱۴ هـ.ق - ۱۳۷۲ هـ.ش

اسلام حقیقی و اسلام عرفی  - کردی
۱۴۱۴ هـ.ق - ۱۳۷۲ هـ.ش

طبیعت هجرت و اهداف مهاجرین
تاریخ ایراد: ۲۴ شوال ۱۴۱۳ - ۲۸ فروردین ۱۳۷۲

رمضان و حکمت روزه داری
تاریخ ایراد: ۱ رمضان ۱۴۱۳ - ۴ اسفند ۱۳۷۱

انگیزه و سرنوشت
تاریخ ایراد: ۶ ربیع الثاني ۱۴۱۳ - ۱۱ مهر ۱۳۷۱

ظنّ و عِلم در میدان توحید و تَقوی
۲۷ محرم ۱۴۱۳ - ۵ مرداد ۱۳۷۱

توحید و ارباب متفرقه
تاریخ ایراد: ۱۲ محرم ۱۴۱۳ - ۲۲ تیر ۱۳۷۱

تواضع سازمانی (جهت تحقق سازمان و سازماندهی)
تاریخ ایراد: ۵ محرم ۱۴۱۳ - ۱۴ تیر ۱۳۷۱

سخنرانی رهبر سماء در اولین مراسم سالگرد تأسیس: شامل نحوۀ تأسیس، مشاکل دورۀ تأسیس، دشمنان اساسی، و مواضع فکری - سیاسی. و این سند اساسی فی الواقع خلاصه ای از سماء و منهج توحیدی و آزادیخواهانۀ آنست. «بخش اول». «بخش دوم»
تاریخ ایراد: ۲۶ ذوالحجة ۱۴۱۲ - ۵ تیر ۱۳۷۱

توحید و طاغوت
تاریخ ایراد: ۲۹ ذوالقعدة ۱۴۱۲ - ۱۰ خرداد ۱۳۷۱

خلقت و تقوی
۱۴۱۲ هـ.ق - ۱۳۷۱ هـ.ش

شرح و تبیین سورۀ کوثر و تفسیرات فرقه ای
تاریخ ایراد: ۱۴۱۲ هـ.ق - ۱۳۷۱ هـ. ش

بسوی تحقق ارزش ها
۱۲ جمادی الاول ۱۴۱۲ - ۳۰ آبان ۱۳۷۰

بحثهـــــای تــــــأسیس (۱۴ ذوالحجة ۱۴۱۱ - ۵ تیر ۱۳۷۰):
تـــــاریخچۀ تـــــــاسیس - قســمت الــف
تـــــاریخچــۀ تـــــــاسیس - قسـمت بــاء
بحـــــــث تــــوحیـــــــد - قسمـــت الـــف
بحـــــــث تــــــوحیـــــد - قسمــــت بـــاء
بـحــــــــــث آزادی - قسمــــــت الــــــف
بـحــــــــــث آزادی - قسمـــــــت بــــــاء
 

در سی و دومین سال پایه گذاری خط و روش اجتهادی موحدین آزادیخواه، ۵ نوار صوتی (تفسیر و تبیین قرآن) که در مرحلۀ پایه گزاری (۱۳۶۵) و توسط پایه گزار آن شده آند، با اهل توحید آزادی تقدیم می گردد:

نفاق و آزادی

قاطعیت و مبارز طلبی قرآن

روش شناخت

خلیفة اللهی و پیمان شکنی و تعمیم نِعَمات

خلافت بشری و استکبار شیطانی