بعثت توحیدیِ اسلام: از جزیرة العرب تا سطح جهان
۲۴ رمضان ۱۴۳۱ - ۱۲ شهریور ۱۳۸۹

منــابـــع اخــــذِ فهــم و مواضـع تــــوحـیـــدی
۱۸ ربیع الأول ۱۴۳۱ - ۱۳ اسفند ۱۳۸۸

جواب سؤالاتِ: حقیقت مسلمانی و حق نامسلمانی
۱۰ ذوالحجۀ ۱۴۳۰ - ۶ آذر ۱۳۸۸

صالح: تعريف و برداشت شما از آزادی چیست؟!
۸ صفر ۱۴۳۰ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷

جوابِ نظرات و سؤالاتی دربارۀ «ارزش و اهمیت سُنّت نبوی»
۲۸ شعبان ۱۴۲۹ ۹ شهریور ۱۳۸۷

جواب سماء به زائر (مدافع نظام ولایت مطلقه)
۱۶ جمادی الأول ۱۴۲۹ - ۱ خرداد ۱۳۸۷

جواب سؤالات خانم مینو دربارۀ احزاب و اسلام حقیقی و حقوق ادیان
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۲۹ - ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

جواب سؤالات آقای مقدادی دربارۀ خلیج مسلمین
۱۵ ربیع الثانی ۱۴۲۹ - ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

توضیحاتی در رابطه با نقد مواضع سمــاء نسبت به حدیث
۱۵ ربیع الثاني ۱۴۲۹ – ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

نوروز مسلمین، اسلام و سیاست، آزادی و کثرتگرایی، قبض و بسط سـروش و بسط تجربۀ نبوی اش
۱۷ ربیع الأول ۱۴۲۹ - ۵ فروردین ۱۳۸۷

همۀ جهات و جریانات باید آزادی بیان داشته باشند
۲۱ ربیع الأول ۱۴۲۹ - ۹ فروردین ۱۳۸۷

جواب خانم رها دربارۀ عبارتِ: موحدین آزادیخواه
۲۴ ربیع الأول ۱۴۲۹ - ۱۲ فروردین ۱۳۸۷

جواب ۱۵ سؤال و انتقادِ «فکری، سیاسی، و تشکیلاتی»
۲۴ ذوالقعده ۱۴۲۸– ۱۲ آذر ۱۳۸۶

چرا در طول فرصتی ۱۴ قرنه اسلامیت تحقق نیافته است؟!
۱۱ رمضان ۱۴۲۸ - ۱ مهر ۱۳۸۶

جواب سؤالهای خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران
۱۸ ذوالحجه ۱۴۲۷ - ۱۷ دی ۱۳۸۵

ايمـان به اسمـاء الحسنى، و جهنمى کيسـت؟
۱۳ ذوالحجة ۱۴۲۴ - ۱۵ بهمن ۱۳۸۲

قلم و دوات، مزرعۀ فدک، و مسئلۀ جانشينى
۸ ذوالحجة ۱۴۲۴ - ۱۰ بهمن ۱۳۸۲

۷۲ ملت، جمـاعة التبلیغ، و دعوت گری

جـــواب آقاى محمد در رابطه با خليج مسلمين

جواب سؤالات آقای ف: سرنوشت تاریخ هجری - شمسی، ملی گرایی، اَیام تعطیلی، زمان اجرای قانون، مسئلۀ حملۀ آمریکا به ایران

جواب سؤالات آقای احمد - م: قرآنی بودن سماء، چگونگی تداوم این خط توحیدی، و نحوۀ همکاری فرهنگیان با سماء

جواب پیام و درخواست آقای مهدی مبنی بر: چگونگی رسیدن به حقیقت اسلام

جواب سؤالات آقای ایرج: مبارزۀ مسلحانه، انتخابات ریاست جمهوری، حقوق زن و مرد، و فعالیت احزاب کمونیستی

سؤال انتقادی آقای عباس در مورد رهبری و مردمسالاری