پنج طاغوت و جلاد جهان - لازم به ذکر است که گزارش سازمان عفو بین الملل تنها شامل قتل و کشتار از طریق تیر باران و حلقه آویز کردن میشود. اینست که در حقیقت چنین گزارشهایی حتی گمراه کننده بحساب می آیند؛ و مثلا در همین گزارش، قتل و کشتار نظام ولایت مطلقه در آبان ماه سال گذشته (که بنابر اعتراف سازمانهای حقوق بشری بیش از ۱۵۰۰ تن کشته و هزاران زخمی و بیش از اینها زندانی بجای گذاشت) نادیده گرفته شده است.