سخنان مولوی عبد الحمید (جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱) در رابطه با مظالم و تبعیضات نظام ولایت مطلقه در حق اهل سنت و اقشار مختلف ایران