سوختن صورت ولیّ مطلقه (علی خامنه ای) در آتش خشم مردم - سماء: اگر چنین پیش برود و این قیام و اعتراضات مردمی تداوم یابد، عاقبت او از عاقبت رؤسای پهلوی بهتر نخواهد بود، و ان شاء اللّه مردم ایران بار دیگر ثابت می کنند که استبداد و سرکوبگری را  در هر شکلی (چه سنتی چه غربی) تحمل نخواهند کرد و نظام ولایت مطلقه را نیز همانند نظام مطلقۀ پهلوی روانۀ اشغال دان تاریخ خواهند نمود.

 

 

 

فریاد دانشجویان آزادیخواه (خطاب به نظام ستم و تبعیض و عوامل سرکوبگر و صیغه باز آن): حیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم!

 

 

 

 

 

جمعۀ خونین خاش - سماء: گویی جمعه های خونین مردم ایران و علی الخصوص در مناطق مظلومی همانند سیستان و بلوچستان (در سایۀ تداوم نظام ولایت مطلقه) پایانی ندارد؛ و همین است که بعد از خونهای به ناحق ریخته شدۀ زاهدان جمعۀ خونین خاش به وقوع پیوسته است؛ و خوب مثل اینکه عطش سفاکانۀ جلادان خامنه ای سیری ناپذیر می باشد، و فیلم زیر این ماهیت را بیشتر به نمایش می گذارد:

 

 

شیر و برکت گاوِ ولایت مطلقه - سماء: وقتی که نظام و حکومتی (مثل نظام ولایت مطلقه) دشمن مردم خود می شود و خیر و برکت آن (شیرش) به آنها نمی رسد، بالاخره جایی او را خواهد دوشید؛ و طبعا اگر آمریکا هم نباشد جاهای دیگری که به آنها وابسته می شود (مثلا چین و روسیه) و یا با آنها همدست می گردد (مثل سوریۀ اسد و حزب الشیطان لبنان) آن را خواهند دوشید.