بِسْمِ اللَّه وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

رسانه های غربی وکیل مدافعِ تاج و تخت پهلوی؟!

رسانه های غربی (و در رأس آنها بی بی سی فارسی) مدتهاست که وکالت دفاع از تاج و تخت پهلوی را بعهده گرفته و در این راستا بسیار متعصبانه و یکجانبه رفتار می کنند؛ و خاصتا امروزه و بعد از قیام و اعتراضات تابستان و پاییز ۱۴۰۱ همۀ ملاحظات را کنار گذاشته و آشکارا به تبلیغ و علم کردن بازگشت پادشاهی و تاج و تخت پهلوی می پردازند، بنحوی که از طرفی تاریخچۀ آنها را کِتمان و پنهان و یا مُزوِّرانه آن را وارونه می سازند (و حتی انقلاب مردمی ۵۷ را زیر سؤال می برند)، و از طرف دیگر این رسانه های وکیل مدافع! از بزرگ نمایی و استخدام هر چیزی و حتی از جعل و تزویر و دروغگویی و شعارسازی برای این خاندانِ «استعماری و استبدادی و کودتاچی» هیچ اِبایی ندارند. البته ممکن است کسانی و یا جهات و جریاناتی این موضوع را امری بدیهی تلقی نمایند و بگویند: مگر غیر از این را میتوان توقع داشت؛ چرا که این خاندان استعماری و استبدادی و اسلام ستیز تاریخا و از بدوِ ظهور نماد و مظهر سلطۀ غربِ استعماری و سرمایه داری در ایران بوده است، و خوب بالبداهه رسانه های غربی نیز وکیل مدافع آن و بازگشت تاج و تخت پهلوی می شوند. بدیهی است که در این موضوع ابهامی وجود ندارد، و خاصتا از نظر دُوَل غربی «آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی» در ایران و جهان اسلام (و در همۀ عالَم) حرامترینِ حرامها بحساب می آید، و چنین نظام فراگیری در تضاد آشکار با انحصارطلبی غربی و مبادی سرمایه داری و جهانخواری آنها قرار می گیرد.

البته معلوم است که نظام ولایت مطلقۀ خمینی و خامنه ای هم برای دُوَل استعماری و سلطه گر غربی مَنفعت و سود کمی نداشته است، و بهمین خاطر چهل و چند سال از طرف آنها (که طواغیت غالب و خدای روی ارض شده اند) تحمُّل گردیده است. و اکنون سؤال اینست که پس چرا غربِ استعماری به این نظام استبدادی و فرقه ای (که نظام استبداد و شرک و مادیت است) راضی نمی شود؟! در حالی که نظام پهلوی نیز نتوانست در حد نظام ولایت مطلقه در ابعاد مختلفه ایران را ویران و پر مصیبت و مشخصا دین و ایمان مردم را تخریب نماید و غربگرایی را وارد فرهنگ ایرانیان سازد؟! جواب این سؤال بدین قرار است: اولا غرب می خواست نظام ولایت مطلقه در راستای هماهنگی با غرب «اصلاح و تعدیل» شود، و از جمله برای اختلال و تفرقه در جهان اسلام نقش بزرگی بازی نماید، و طبعا هموار کردن راه تدخل این نظام فرقه ای به افغانستان و عراق و سوریه و همچنین میدان دادن به قتل و ترور مخالفین در اروپا و غیر اروپا و تروریستی اعلام کردن مجاهدین خلق و..... در همین راستا می گیرد. اما خوب چنین کاری (اصلاح و تعدیل مطلوب) واقع نشد! و خاصتا بعد از رفسنجایی و خاتمی و تضاد جناحی در نظام ولایت مطقه این وضع پیچیده تر گردید و سر از خطر و خنجر بودن این نظام در آورد؛ بدین معنا که: این نظام استبدادی و فرقه ای درست است که از طرفی خنجری بر پشت مردم ایران و جهان اسلام بود و هست (که باب طبع غرب است)، لکن از طرف دیگر این نظام چندان هم مطیع غرب و در راستای اهداف آن حرکت نمی کرد، بلکه بیشتر دنبال فرقه گری در ممالک دیگر و استفاده از غرب برای پیشبرد کارهای خودش بود.

ثانیا بعد از قیام و اعتراضات سراسری و چند ماهۀ تابستان و پاییز امسال (که بسیار وسیع و پر تلفات بود و نظام ولایت مطلقه را به لرزه در آورد)، غرب هم مثل همیشه به فکر هماهنگی و موج سواری بر آمد و رسانه های غربی علیه نظام ولایت مطلقه دست بکار شدند؛ لکن در این راستا کار اصلی شان عبارت بود از علم کردن پهلویستها و معرفی رضا پهلوی برای آیندۀ ایران و حذف و سانسور بقیۀ مخالفانِ نظام ولایت مطلقه در داخل و خارج ایران؛ کمااینکه خواستند قیام و اعتراضات مردم ایران را اسلام ستیزی بنمایانند و به مبارزه با نمادهای سنتی و خلع روسری تنزل دهند؛ و حیله گرانه آن را همانند تاج و تخت پهلوی بسیار بزرگ و بَزَک نمودند. ثالثا همکاری نظام ولایت مطلقه با روسیه در جنگ اوکراین (که جنگ غرب و روس شده است) نقش بسیار اساسی در مواضع غرب علیه نظام ولایت مطلقه داشته است، تا جایی که بر خلاف سیاستهای اولیۀ رئیس جمهور جدید آمریکا (جو بایدن) و تلاش برای احیای برجام و قرار داد مجدد هسته ای با آن، حالا بصورت علنی در برابر این نظام قرار گرفته و آشکارا از باز گرداندن تاج و تخت پهلوی سخن می گویند. و خاصتا با جمع کردن رضا پهلوی و چند پهلویست دیگر در دانشگاه جرج تاون، و از آن مهمتر دعوت آنها به کنفرانس بین المللی مونیخ (بجای نمایندگان نظام ولایت مطلقه) چنین به نظر می رسد که غرب به سیاست تغییر نظام ولایت مطلقه و باز گرداندن تاج و تخت پهلوی (به مثابۀ نمایندۀ تاریخی آنها) بسیار نزدیکتر شده است. و حال توپ در میدان مردم ایران و اطیاف مختلف و متعدد آنهاست؛ که آیا این توان را از خود نشان می دهند که از نظام ولایت مطلقه و نظام پادشاهی مطلقه عبور نمایند؟! زمان این سؤال را بهتر جواب می دهد، لکن اگر آزادیخواهان و استقلال طلبانِ ایران متحد و یکدست نشوند، این دفعه هم صاحبانِ «ثروت و سلاح و رسانه » برنده خواهند بود.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲۸ رجب ۱۴۴۴ - ۳۰ بهمن ۱۴۰۱