بسم اللّه الرحمن الرحیم

۱ بهمن سالروز پایه ریزی منهج اجتهادیِ موحدین آزادیخواه

زمستان ۱۳۶۲ سرآغاز عملیِ مبارزات توحيدى و آزاديخواهانه و مبداء پايه ريزى خط و منهج اجتهادیِ موحدين آزاديخواه است. بهمین مناسبت سازمان موحدين آزاديخواه ايران اين سالگرد پيروز و اجتهادی و تحول آفرین را به همۀ موحدين و آزاديخواهان و به تمام اقوام و جوامع مسلمان تبريک و تهنیت عرض می کند.

مبارزه و فعالیت موحدین آزادیخواه در اوضاع بسيار دشوار و استبدادى و صعب العبور آغاز شد، و موانع مُتعدد اعم از حاکميت استبدادی ولایت فقیهی، فرهنگ و عادات سنتى، فقر و فلاکت اقتصادى، جنگ و آوارگى، پراکندگى اجتماعى، تازگى مبارزۀ توحیدی و آزادیخواهانه، و عدم آشنايى مردم و حتی اقشار تحصیل کرده به اسلام اجتهادى و افکار و عقاید توحيدى پيشرفت و گسترش مبارزه را با معضلات و تنگناهاى زیادی روبرو کرد. لکن علیرغم همۀ مشاکل و موانع سر راه، جديت و هِمّت موحدین آزادیخواه در تداوم این مبارزۀ توحيدى و آزاديخواهانه، بقای این خط و مسیر اجتهادی را امکان پذیر گرداند، و متعاقب آن، گسترش و تعميق کار توحيدى و آزاديخواهانه و تلاش در راستای تبلیغ اسلام اجتهادى در اماکن و مناطق و شهرهای مختلف جامۀ عمل پوشید. این وضعیت موفقیت آمیز جریان پیدا کرد تا بالاخره مقدمه ای شد برای رسیدن به مرحله ای واضح تر و مُنسجم تر، و تشکيل دروس عقیدتی - سياسى که از پاییز ۱۳۶۵ تا بهار ۱۳۶۷ ادامه یافتند. و بدین صورت، کار و فعاليت مـوحدين آزاديخواه به یک جريان تثبيت شده و رو به گسترش تبدیل گردید، و آنچه خيلى مشکل به نظر می رسید متحقق گردید. لازم بذکر است که دروس منظم سالهای ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ در اوایل بیشتر وجهۀ فکری - عقیدتی داشتند، و کار اصلی در آنها عبارت بود از تفسیر قرآن روی مبانی توحیدی و اجتهادی. اما به مرور زمان و بعد از جذب نیروهای مشخص تر (و خاصتا بعد از تدوین برنامۀ فعالیتها و مطالعاتِ جهتدار و هدفمند) این دروس اساسی به جلسات یک تشکیلاتِ عقیدتی - سیاسی شباهت پیدا کردند.

این شیوه از مبارزۀ توحیدی و آزادیخواهانه و مسالمت آمیز (که بسیار موفقیت آمیز بود)، مستبدین حاکم و نیز مستبدین محلی را عمیقا نگران نمود، بحدی که این اضطراب استبدادی تبدیل به مانعی اساسی برای مبارزۀ عقیدتی - سیاسی موحدین آزادیخواه و به تبع آن حبس و زندانی مؤسس آن گردید. و همین بود که این فعالیتها (علیرغم مسالمت آمیز بودنشان) با وضعیت نیمه علنیِ طی شده میسر نبود، و بدین جهت بعد از ٨ سال کار عقیدتی - سياسىِ نيمه علنى در ۵ تیر سال ١٣٧٠ مبارزۀ موحدین آزادیخواه وارد مرحلۀ جديدى شد، و به صورت يک سازمان و تشکيلات عقیدتی - سياسى در آمد، و بدین ترتیب سازمان موحدين آزاديخواه ايران متولد و تأسیس گرديد. اما باز هم (بنابر موانع متعدد استبدادی - استبداد حاکم) اعلام موجودیت سماء به تأخیر افتاد؛ تا بالاخره در پاییز سال ١٣٧٣ بعد از هجرت رهبری و دهها تن دیگر به پاکستان اعلام موجودیت نمود. حال و بعد از همۀ تلاشها و هجرت و زندانی و شهید دادنها بسیار خوشحالیم که شاهد تعمیق و رشد یابندگی اين مبارزۀ عقیدتی - سیاسی هستيم و مُصمم و پر اراده بر وفاداری به اهداف توحیدی و آزادیخواهانه پای می فشاریم. و ان شاء الله در راه این مبارزۀ توحیدی و آزادیخواهانه و مسالمت آمیز و جهت حاکمیت بخشیدن به اسلام اجتهادی ضعف و سستی بخود راه نخواهیم داد. آری، این منهج اجتهادی بيان کنندۀ افکار و عقايد توحيدى و آزاديخواهانه و مُنادی آزادی و استقلال و رشد فراگیر و برآورد کنندۀ مُطالبات اقوام و جوامع مختلف ایران و نجات دهندۀ بشریت است. همچنین موحدین آزادیخواه عمیقا و بصورت همه جانبه با استبداد و شرک و ماديت مقابله نموده و در رأس آنها نظامهاى استبدادى و سلطه گران اجنبی را اِفشاء و ابطال می کند. و خاصتا چارۀ مشکلات عدیدۀ ایران را در برکنارى نظام ولایت مطلقه و برقراری جمهورى متحدۀ مردمى می بیند. سلام بر موحدين آزاديخواه، مرگ بر استبداد و شرک و ماديت، برقرار باد آزادى و جمهورى متحدۀ مردمى.

الله اکبـــــــــــــر الله اکبــــــــــــــر، ســـــــــــــلام بر مــــــــــــــوحدين،

مــــــــــــرگ بر استبــــــــــداد، بــر قـــــــــــرار بـــــــــــــاد آزادى،

بــر کنـــــار بــاد نظـــــــام ولايــــــت مطلقــــــــۀ خمينــــــــى،

شعلــه ور باد قيـــام استبـــــداد برانداز مـــــردم ايـــــران،

بر قـــــرار باد جمهــــــورى متحـــــــدۀ مـــــــردمى،

پيش بسوى آزادى و مردمسالارى و کثرتگرایی

سازمان مــوحدين آزادیخــواه ايران

۲۵ شوال ۱۴۲۱ - ۱ بهمن ۱۳۷۹