موضوع رهبری و نحوۀ انتخاب آن در سماء
۲۷ ذو القِعده ۱۴۴۱ - ۲۷ تیر ۱۳۹۹

آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی را اصل نماییم
۶ جمادی الثانی ۱۴۴۰ - ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

آیندۀ ایران: نگرانی از تناوب مُستبدین و تنازع داخلی
۱۱ شـوال ۱۴۳۹ - ۵ تیـر ۱۳۹۷

تداوم وضع استبدادی - استعماری: اُختاپوس اجنبی و توارث استبداد حاکم و محکوم!
۲۰ رمضــان ۱۴۳۷ - ۵ تیــر ۱۳۹۵

بازسازی امت: ترکیه در مسیر یک تصحیح اساسی و نمونه ای
۸ جمادی الثانی ۱۴۳۵ - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

مُحرَّمُ الحَرام صَفوی: سلاح هسته ای حرام؛ اما لعنت صحابه و جنگ فرقه ای حلال است؟!
۱۰ محـرم ۱۴۳۵ - ۲۳ آبـان ۱۳۹۲

اعدامهای زنجیره ای: نرمش با غرب و شدت با مردم؟!
۲۳ ذوالحِجّه ۱۴۳۴ - ۶ آبان ۱۳۹۲

علل ناتوانی مخالفان در اتحاد و همبستگی
۲۸ ذوالقِعده ۱۴۳۴ - ۱۱ مهر ۱۳۹۲

سازشکاری و روش تنازلی همیشه کارساز نیست؟!
۱۵ شوال ۱۴۳۴ - ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

اصول بنیادین آزادی و آزادیخواهی
۱۷ شعبان ۱۴۳۴ - ۵ تیر ۱۳۹۲

دمکراسی و دولت اسلامی نزد موحدین آزادیخواه
۲۳ جمادی الثانی ۱۴۳۴ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

تسلیم در برابر پادشاهی دمکرات و سکولار پهلوی؟!
۱۹ جمادی الثانی ۱۴۳۴ - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

شروطی که آزادی انتخابات را مُحقَق می سازند
۲۸ جمادی الاول ۱۴۳۴ - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

دیو چو بیرون رود، دیو دیگری درآید؟!
۱۹ ربیع الاول ۱۴۳۴ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۱

انتقاد از قانون اساسی مصر: قانون توافقی راهگشاست
۲۹ محرم ۱۴۳۴ - ۲۳ آذر ۱۳۹۱

عبور از تجزیه طلبی و اِنکار شعوب
۲۱ محرم ۱۴۳۴ - ۱۵ آذر ۱۳۹۱

غرب دنبال سیطره است؛ نه آزادی و مردمسالاری
۶ محرم ۱۴۳۴ - ۳۰ آبان ۱۳۹۱

اسلام مبنای اتحاد و شراکتِ مردم ایران
۵ شعبان ۱۴۳۳ - ۵ تیـر ۱۳۹۱

تضاد ممالک جعلی با آزادی و مردمسالاری
۲۳ جمادی الثانی ۱۴۳۳ - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

دمکراسی ناتویی و مُحاربۀ اسلام و مسلمین
۲۷ ربیع الثانی ۱۴۳۳ - نوروز ۱۳۹۱

امامت وِراثتی و انتصابی؛ نه استحقاقی و انتخابی!
۲۰ ذو الحجه ۱۴۳۲ - ۲۵ آبان ۱۳۹۰

اصرار بر خلطِ نظام ولایت فقیهی با نظام اسلامی؟!
۱۵ ذو الحِجه ۱۴۳۲ - ۲۰ آبان ۱۳۹۰

استبداد که هیچ؛ گرفتار جادوگران شده ایم!
۲۷ ربیع الثانی ۱۴۳۲ - ۱۲ فروردین ۱۳۹۰

بافت و سرنوشتِ استبداد در لیبی و ایران
۱۵ ربیع الثانی ۱۴۳۲ - ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

جنبش سبز و هماوایی در مسیر آزادی
۶ ربیع الثانی ۱۴۳۲ - ۲۰ اسفند ۱۳۸۹

دمکـــــــراسی فحشـــــــاء و تزویـــــــر
۲۴ ربیع الاول ۱۴۳۲ - ۸ اسفند ۱۳۸۹

ادعای مردمی! و هم خانگی با استبداد؟!
۱۴ رجب ۱۴۳۱ - ۵ تیـر ۱۳۸۹

شرک و استبداد؛ نه مشروعیت دارد؛ نه مقبولیت
۴ شعبان ۱۴۳۰ ۴ مرداد ۱۳۸۸

سه گزینۀ دشوار در رابطه با ماهیت نظام سیاسی ایران
۱۴ رجب ۱۴۳۰ ۱۵ تیر ۱۳۸۸

نمادهای فرقه ای و استبدادی و استعماری در ایران
۵ ربیع الثانی ۱۴۳۰ – ۱۲ فروردین ۱۳۸۸

أطیعوا الأمریکا و أطیعوا الصَهاینة و اوُلي الأمر مِنهُم!
۲۰ محرم ۱۴۳۰ ۲۸ دی ۱۳۸۷

چـنـــد ســـــــــــؤال از علی خـــــــــــامنــه ای
۲۸ رجب ۱۴۲۹ ۱۰ مرداد ۱۳۸۷

خطرناکترین دام استبدادی و عادلانه ترین موضع گیری
۲۱ جمادی الثانی ۱۴۲۹ – ۵ تیر ۱۳۸۷

توضیحاتی نسبت به موضوع خلافت بشر
۱۷ ربیع الثانی ۱۴۲۹ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

استبداد لائیکی و پایمال سازی اسلام و مسلمین
۱۲ شوال ۱۴۲۸ - ۱ آبان ۱۳۸۶

جبهۀ تاریخی و جهان گسترِ مُعاندین علیه اسلام و مسلمین
۲۸ رجب ۱۴۲۸ - ۲۰ مرداد ۱۳۸۶

هدف اَعلای رسالت: مرجعیتِ الله و نظام توحیدی - انتخابی
۱۰ ذو الحجه ۱۴۲۷ - ۹ دی ۱۳۸۵

آزادی، مردم سالاری، کثرت گرایی
۱۲ شوال ۱۴۲۷ - ۱۵ مرداد ۱۳۸۵

اساس آزادى و استقلال و راه عبور از وضع استبدادى
۳۰ جمادی الاول ۱۴۲۷ - ۵ تیر ۱۳۸۵

پایه های تشکیل مملکت و دولت
(به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس سماء)
۳۰ جمادی الاول ۱۴۲۷ - ۵ تیر ماه ۱۳۸۵

اراده و قدرت؛ لازمۀ آزادی و مردمسالاری
۱۲ ربيع الثانى ۱۴۲۷ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۵

اصول اتحاد احزاب و سازمانهاى سياسى
۱ شــوال ۱۴۲۶ - ١٢ آبــان ۱۳۸۴

راههای زوالِ استبداد سیاسی
۲۷ رجب ۱۴۲۶ - ۱۰ شهریور ۱۳۸۴

جمهوری متحدۀ مردمی راه حفظ ایران و نجات ایرانیان
۱۲ ربيع الاول ۱۴۲۶ - ١ ارديبهشت ۱۳۸۴

راه رسیدن به آزادی و استقلال
۱۲ جمادى الثانى ۱۴۲۵ - ٨ مرداد ١٣٨٣

قانون حجاب ستیز فرانسه ماهيت لائيسيتۀ غربى را توضيح مى دهد
۲ صفر ۱۴۲۵ - ٢١ فروردين ١٣٨٣

جداسازى اسلام و مسلمين از يکديگر؟!
۱۴ رجب ۱۴۲۴ - ٢٠ شهريور ١٣٨٢

جهــــان گــرایــــی و جهــــان گشایـی
۱۴ ربیع الاول ۱۴۲۴ - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۲

شعــــار هيتلــــر در راه استعمارگـرى
١ رجب ١۴٢٣ - ١٨ شهريور ١٣٨١

حاکمیت قانونمند الله و حکومت مُطلقۀ استبداد
۲۷ جمادى الاول ۱۴۲۳ - ۱۵ مرداد ١٣٨١

ولی امر مسلمین جهان؛ روی چه اساس و توجیهی؟!

۱۱ جمادي الاول ۱۴۲۳ - ٣٠ تير ١٣٨١

تفاوتهاى اساسى بين اسلام و کمونيسم در مقابله با استعمار و امپرياليسم غربى
۳ ربيع الثاني ۱۴۲۳ - ٢۴ خرداد ١٣٨١

از کمونيسم تا سرمايه دارى؟!
۲۲ صفر ۱۴۲۳ - ۱۵ ارديبهشت ١٣٨١

قيام حق طلبانۀ حسين: قیامی واقعی نه افسانه ای
۱۰ محرم ۱۴۲۳ - ۴ فروردين ١٣٨١

جوامع اسلامی؛ و سیاست و حکومت الحادی!
۲۱ ذو القعده ۱۴۲۲ - ۱۵بهمن ۱۳۸۰

موضع گيرى جنگى عليه اسلام و مسلمين!!
۴ رجب ۱۴۲۲ - ٣٠ شهريور ١٣٨٠

زخمى شدن رأس استعمار وامپرياليسم و نتايج آن؟!
۲۸ جمادي الثاني ۱۴۲۲ - ۲۵ شهريور ١٣٨٠

شورای سقیفه و ظهور خلافت انتخابی
۱۲ ربيع الاول ۱۴۲۲ - ۱۱ خرداد ۱۳۸۰

ماهیت انتخابات ولایت فقیهی و ضرورت تحریم نمایشات استبدادی
۲۴ صفر ۱۴۲۲ - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۰

حسین علی منتظری: موضع خمینی دربارۀ حاکم و حکومت و انتخابات
۲۵ رمضـان ۱۴۲۱ - ۲ دى ١٣٧٩

ریشه ها و عوامل استبدادِ سیاسی
۱۹ جمادی الاول ۱۴۲۱ - ۳۰ مرداد ۱۳۷۹